Indicatoren

Meten is weten. Voortdurend worden verschillende parameters (= indicatoren) gemeten die de kwaliteit van onze zorgverlening op een objectieve manier vastleggen. 

Er zijn veel goede redenen om te werken met indicatoren.  Ze bieden enerzijds informatie aan de verantwoordelijken binnen het ziekenhuis (directiecomité, zorgmanagers, hoofdverpleegkundigen, artsen) maar ook aan alle medewerkers (artsen, verpleegkundigen, paramedici, etc.) over de kwaliteit van de geleverde zorg.  Op die manier kunnen indicatoren een hulpmiddel zijn om intern bij te sturen en te verbeteren. 

Communicatie over indicatoren gebeurt net om die reden hoofdzakelijk intern.  Om de betrokkenheid en het engagement te maximaliseren worden de resultaten gepubliceerd op de kwaliteitsborden, aanwezig op elke afdeling.  Zo kan iedereen objectief de resultaten raadplegen en eventueel een verbeterproject opzetten naar aanleiding van de resultaten.

Sinds enkele jaren is er steeds meer aandacht voor publieke verantwoording in de gezondheidszorg. De vraag naar transparantie van de kwaliteit van zorg en naar toegankelijke informatie over de kwaliteit van de individuele ziekenhuizen voor het grote publiek neemt toe. Het Sint-Andriesziekenhuis wenst de resultaten van VIP2 indicatoren dan ook extern kenbaar te maken. 

vip

Het Sint-Andriesziekenhuis participeert aan alle beschikbare indicatoren van het Vlaams Indicatoren project.  Met zo'n indicator kan het ziekenhuis een welbepaald onderdeel van zijn kwaliteit meten en uitdrukken in een cijfer.   Zo kunnen wij - en dus ook u - de zorgkwaliteit van ons ziekenhuis vergelijken met die van andere Vlaamse ziekenhuizen.

Het gaat om een basisset van indicatoren die klinische processen en resultaten meten. Ze zijn ingedeeld in 6 domeinen: