Indicatoren Ziekenhuisbreed

Een ziekenhuisbreed domein: naast pathologiespecifieke informatie over de kwaliteit van de zorg, zijn er een aantal aspecten in de zorg in het ziekenhuis, die breder gaan dan één bepaald domein. Hierbij kan onder meer gedacht worden aan een aantal evidente zaken zoals handhygiëne, geneesmiddelendistributie, het correct identificeren van patiënten, etc. Daarom werd beslist om een domein ziekenhuisbrede indicatoren in te voeren. Dit domein bundelt een aantal kwaliteitsindicatoren die de pathologiespecifieke domeinen overschrijdt. Het gaat om: