Indicatoren Ziekenhuishygiëne

WIV-rapport 'Kwaliteitsindicatoren voor ziekenhuishygiëne in acute ziekenhuizen': http://www.nsih.be/surv_iq/reports_nl.asp

De resultaten van deze kwaliteitsindicatoren voor ziekenhuishygiëne zijn voor ons ziekenhuis eerder matig. De resultaten zijn gebaseerd op gegevens van het jaar 2013. Sindsdien heeft het ziekenhuis heel wat stappen vooruit gezet op alle vlakken van infectiepreventie, zowel naar organisatie, middelen als naar acties toe. Daarom durven we hard maken dat eenzelfde beoordeling vandaag een veel betere score zou opleveren. We blijven hard werken aan een continue verbetering en willen dit aantonen door het behalen van een ziekenhuisaccreditatie.