Patiëntveiligheid

Onze drie kernpijlers zijn doorspekt van patiëntveiligheid.

Patiëntveiligheid betekent dat we streven naar het minimaliseren van risico’s voor de patiënt. De inspanningen voor het verbeteren van de zorg dienen tot uiting te komen in duidelijke resultaten van veilige zorg voor de patiënt.

Veilige zorg is er trouwens altijd een belangrijk onderdeel van ons kwaliteitsbeleid geweest.  Een ziekenhuis is immers een complexe omgeving waar zich onvermijdelijk risico’s voordoen. Waar nodig bouwen we extra controles in en verbeteren we onze processen om deze risico’s te verminderen. Op deze wijze streven we ernaar om fouten te voorkomen.