Toezicht - Vlaamse Zorginspectie

Na 10 jaar van algemene kwaliteitsaudits kiest de Vlaamse overheid ervoor om zich te focussen op nalevingstoezicht.  

Het nalevingstoezicht werkt op basis van specifieke zorgtrajecten, m.a.w. specifieke patiëntengroepen. Zo wordt niet alleen een representatieve toezicht gehouden op de complexe ziekenhuisomgeving, maar kunnen ook de risico’s bij specifieke patiëntengroepen en de overgang tussen zorgmomenten die deze patiënten ondergaan, gecapteerd worden. 

De inspecties zijn gebaseerd op een eisenkader, dat naast juridisch geldende erkenningsnormen ook internationaal gevalideerde guidelines en standaarden bevat die voldoende gedragen zijn door professionals en haalbaar voor de ziekenhuizen.

De zorginspectie nam in 2013 het traject van de Chirurgische patiënt onder de loep. 

De zorginspectie nam in 2014-2015 het Internistische zorgtraject onder de loep.

 

Info: sandra.martens@sintandriestielt.be, kwaliteitscoördinator