Nieuwsbrief

Week van de Pijn: 16 - 22 oktober

Geschreven op 16/10/17 door Sint-Andries Tielt

Deze week staat volledig in het teken van pijn en pijnbehandeling, met dit jaar de focus op postoperatieve pijn: een acute pijn die na een operatie wordt ervaren door de patiënt. Hoewel deze vorm van pijn te verwachten is, is het toch een ongewenst bijproduct van de operatie. Acute pijn staat tegenover chronische pijn zoals dit wordt ervaren door reumapatiënten, kankerpatiënten, patiënten met artrose e.a.

De pijn na een operatie hangt natuurlijk af van het type ingreep dat werd uitgevoerd. Postoperatieve pijn is niet helemaal te voorkomen, maar valt wel goed te behandelen. Het is belangrijk dat de pijn goed wordt behandeld, enerzijds voor uw comfort, anderzijds kan pijn die niet behoorlijk wordt behandeld negatieve effecten hebben voor hart, longen, darmen, immuunsysteem enz. In zeldzame gevallen kunnen zo zelfs blijvende pijnklachten ontstaan.

Tijdens een operatie onder algemene anesthesie gebruikt de anesthesist zeer krachtige pijnstillers. Die werken nog door op de ontwaakzaal. Daarna worden ze vervangen door pijnstillers die op de verpleegeenheden kunnen worden gebruikt. Er bestaan verschillende soorten medicatie en toedieningswijzes voor postoperatieve pijn. De keuze hangt af van de operatie, de te verwachten pijn en voorgeschiedenis van patiënt.

Een andere vorm van pijnstilling is via locoregionale anesthesie. Hierbij kan een operatie doorgaan zonder dat de patiënt hiervoor een algemene verdoving moet krijgen. De dienst Anesthesie van het Sint Andriesziekenhuis zet hier sterk op in, en ziet de meerwaarde vnl bij oudere patiënten, patiënten met een belangrijke medische voorgeschiedenis,…

Meer informatie over locoregionale en regionale anesthesie. 

Meer informatie over chronische pijn en de pijnkliniek van het ziekenhuis.

Bezoek deze week zeker onze infostand in de centrale inkomhal van het ziekenhuis!Naar het nieuwsoverzicht