Nieuwsbrief

Week van het hart: hartrevalidatiecentrum in de kijker

Geschreven op 26/09/17 door Sint-Andries Tielt

Van 24 september tot 1 oktober is het de Week van het Hart. In het kader van deze themaweek brengen we dan ook graag ons hartrevalidatiecentrum onder de aandacht. Begin dit jaar kreeg het Sint-Andriesziekenhuis immers een erkenning voor cardiale revalidatie. Een grote stap voorwaarts in de verdere behandeling en preventie van specifieke hartaandoeningen. Onlangs werd de afdeling cardiale revalidatie uitgebreid met extra toestellen voor een nog kwalitatievere zorgverlening. 

Het Sint-Andriesziekenhuis kreeg begin dit jaar goedkeuring van het RIZIV om zijn eigen hartrevalidatiecentrum op te starten. Dit betekende een stevige vooruitgang in de verdere behandeling en preventie van specifieke hartaandoeningen. Het grote succes sinds de start leidde ertoe dat de dienst cardiorevalidatie vorige maand reeds zijn bestaande gamma revalidatietoestellen diende uit te breiden. Dokter Vanderheeren: “Cardiale revalidatie is een programma dat wordt terugbetaald aan patiënten met specifieke indicaties zoals een hartinfarct of hartfalen, mensen die een stent geïmplanteerd krijgen en mensen die cardiale heelkunde ondergaan. Bij deze groep is het bewezen dat ze zo hun prognose en levenskwaliteit aanzienlijk kunnen verbeteren. Dankzij de nieuwe toestellen kunnen we nu niet alleen meer hartpatiënten begeleiden, maar hen ook een nog betere zorg aanbieden tijdens hun herstelprogramma in het ziekenhuis.”

Multidisciplinair hartrevalidatieprogramma

Het hartrevalidatieprogramma van het Sint-Andriesziekenhuis is een multidisciplinair programma dat de hartpatiënt in staat stelt om opnieuw een plaats in de samenleving in te nemen. Het hartrevalidatieteam bestaat uit een cardiorevalidatiearts, kinesisten, een psycholoog/tabakoloog, een sociaal assistent en een diëtiste. De cardiorevalidatiearts coördineert het geheel en plant eerst een inspanningstest die toelaat om een programma op maat op te stellen. Dokter Vanderheeren: “We beschikken over twee gespecialiseerde kinesisten die de patiënten volgens dit programma trainen en hen wekelijks bijsturen. De sociaal-assistente is het aanspreekpunt voor alle administratieve en sociale zaken. Daarnaast zien patiënten een psycholoog, want hartpatiënten lopen een verhoogd risico op depressies, angst en stress. Bovendien krijgen ze van onze diëtist een dieet op maat. Ook ontvangen patiënt en partner informatie over de hartaandoening en risicofactoren, therapie en preventieve maatregelen. We leren hen verder om zelf hun bloeddruk en hartfrequentie te meten én om thuisoefeningen te doen. Na de 45 beurten waar ze recht op hebben, moeten ze immers zelfstandig het programma voortzetten en mogen ze absoluut niet hervallen in hun oude gewoonten.”

Bijkomende investeringen

Om de patiënten een zo goed mogelijke zorg te bieden, heeft het Sint-Andriesziekenhuis onlangs geïnvesteerd in vier extra revalidatietoestellen. De aangekochte toestellen, waaronder een armfietsergometer en zitfietsergometer, van het kwaliteitsmerk Gymna focussen op algemene conditionering. Samen vormen ze een uitbreiding op het bestaande gamma. Cardiorevalidatiearts Philippe Vanderheeren: “De toestellen zijn verbonden door een elektronisch netwerksysteem wat maakt dat ze onderling kunnen communiceren. Alles wordt gecoördineerd op een centrale computer. De patiënt wordt hierdoor een stuk autonomer tijdens zijn cardiale revalidatie wat uiteraard alleen maar stimulerend werkt.” De totaalinvestering voor de toestellen bedraagt 45.000 euro, waarvan 30.000 euro voor de apparaten zelf en 15.000 euro voor de bijhorende software. 

Foto: Cardiale revalidatie in het Sint-Andriesziekenhuis

Naar het nieuwsoverzicht