Nieuwsbrief

Korte historiek

Het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt werd in 1923 gesticht. In 1966 werd het ziekenhuis overgedragen aan de Congregatie van de Zusters van het Geloof. De Congregatie was al eigenaar van de afzonderlijke instelling Materniteit "Ave Maria", gesticht in 1938, en van de Sint Lucaskliniek, gesticht in 1954.

Door de steeds groeiende vraag naar meer specialistische zorg en de evolutie van de organisatie van het ziekenhuiswezen werd besloten de drie instellingen te fusioneren en te integreren in één volledig nieuw ziekenhuis dat in 1980 in gebruik werd genomen. Dit ziekenhuis kreeg de naam Sint-Andriesziekenhuis Tielt.

Door deze fusie bekwam men een centralisatie en optimalisatie van de geneeskundige en verpleegkundige zorg en van de investeringen in apparatuur en personeel.

Op 20 november 2009 vierde het Sint-Andriesziekenhuis de eerstesteenlegging van het masterplan. In maart 2013 opende de nieuwe vleugel.