Nieuwsbrief

Opdrachtverklaring

In oktober 2016 hebben we onze nieuwe missie & visie gelanceerd. Een opdrachtsverklaring waar we voor de volle 100 procent achterstaan en die we met hart en ziel uitdragen binnen de organisatie van het Sint-Andriesziekenhuis.


MISSIE & VISIE

 

  • Het Sint-Andriesziekenhuis is een regionaal ziekenhuis dat inzet op kwaliteitsvolle zorg.

 

  • Wij bieden een volledig zorgtraject door optimale samenwerking en overleg met alle zorgverstrekkers, de patiënt en zijn omgeving.

 

  • Wij werken doelgericht en staan voor een open communicatie en luisterbereidheid.

 

  • Wij  streven ernaar om ons professioneel en gemotiveerd in te zetten en werken empathisch en discreet.

 

  • Wij willen nabijheid en betrokkenheid uitstralen, met respect voor iedereen.

 

  • Wij blijven investeren in mensen en technologie, met respect voor de omgeving.