Naar huis

De geneesheer-specialist stuurt bij ontslag steeds een ontslagbrief naar de huisarts.