Wat meebrengen

Formulieren

  • de ingevulde ‘patiëntenmap’ en/of de ondertekende ‘verklaring tot instemming’
  • zo van toepassing: formulieren van arbeidsongeval of hospitalisatieverzekering, ‘getuigschrift van arbeidsongeschiktheid’ (mutualiteit), formulieren voor werkgever

Gegevens

  • identiteitskaart
  • klever van de mutualiteit
  • bloedgroepkaart
  • de eventuele medicatie die u op dit ogenblik gebruikt of een lijst ervan
  • de resultaten van de onderzoeken die uitgevoerd werden met het oog op uw ingreep of behandeling en voor zover deze in uw bezit zijn

Gelieve alle juwelen (ook piercings) te verwijderen, net als make-up, nagellak en lenzen.

Geld, juwelen en waardevolle voorwerpen laat u best thuis.