Wat meebrengen

Algemeen

Administratieve gegevens

 • Bloedgroepkaart
 • Klever van de mutualiteit
 • Verwijsbrief van de huisarts

Voor persoonlijk gebruik

 • Lectuur, schrijfgerief, breiwerkje, …
 • Toiletgerief
 • Nachtkledij is niet nodig, wel gemakkelijk zittende kledij

Onco-unit

Persoonlijke gegevens

 • Bloedgroepkaart
 • Klever van de mutualiteit
 • Overzicht medicatie
 • Blauw mapje (!)

Voor persoonlijk gebruik

 • Lectuur, schrijfgerief, breiwerkje

U laat geld, juwelen of andere waardevolle zaken beter thuis!