Ethische zorg

Indien u vragen heeft over ethische aspecten van de zorg, kan u ze stellen aan uw behandelende arts en/of aan de Commissie voor Medische Ethiek. Voor info over deze Ethische Commissie en haar bereikbaarheid, klik hier

Hieronder vindt u meer info over onze visie en beleid wat betreft ethische aspecten van zorg.