Beslissingen met betrekking tot het levenseinde

Ons ziekenhuis wil de wens van de patiënt met betrekking tot de zorg bij een eventueel levenseinde kennen en, binnen de wettelijke context, respecteren.  De wil van de patiënt kan betrekking hebben op het (al dan niet) gewenst niveau van zorg, op euthanasie, op orgaandonatie...

Indien u een vraag heeft met betrekking tot het levenseinde, aarzel dan niet contact op te nemen bij uw arts, huisarts of het palliatief support team