Fixatie

We streven in het ziekenhuis naar een fixatiearme zorgverlening. Alleen indien strikt noodzakelijk gaan we over tot fixatie. Bij de beslissing om tot fixatie over te gaan, worden de voor- en nadelen voor elke patiënt overwogen.  Als fixatie nodig is, gebeurt het op een veilige manier.  We gebruiken fixatie enkel als preventiemaatregel bij onaanvaardbare risico' s voor de veiligheid van de patiënt en/of de omgeving of om een levensnoodzakelijke behandeling mogelijk te maken bij een wilsonbekwame patiënt. In bepaalde gevallen wordt fixatie aangewend om te voorkomen dat patiënten leidingen en buisjes verwijderen die een therapeutisch doel hebben, zoals infuusleidingen, voedingssondes, blaaskatheters en zuurstofleidingen. Wanneer fixatie gebruikt wordt, zullen we patiënt en/of familie informeren. 

Hebt u vragen, aarzel niet om ze te stellen aan de behandelende arts en/of een verpleegkundige. Meer informatie kan u ook vinden in onze folder over vrijheidsbeperkende maatregelen.