Isolatie

Isolatie van een patiënt wordt overwogen in twee verschillende situaties. 

  1. Het afzonderen van een patiënt in een isoleercel of time-out ruimte.
    Dit is een noodmaatregel die enkel in uitzonderlijke situaties gebruikt wordt. Zo willen we de patiënt tegen zichzelf of zijn mede-patiënten beschermen. Ons beleid is er op gericht dit zo weinig mogelijk uit te voeren en de momenten zo kort mogelijk te houden.
    Indien u als patiënt of familielid hierover vragen heeft, aarzel dan niet de behandelende arts of een verpleegkundige aan te spreken. Wij vragen alvast begrip mocht deze noodmaatregel genomen moeten worden.
  2. Uit voorzorg bij een patiënt die besmet is, om de patiënt zelf, de medepatiënten en bezoekers te beschermen. Zo zal de besmette patiënt die op een tweepersoonskamer verblijft overgebracht worden naar een eenpersoonskamer, blijft de deur van deze kamer gesloten, wordt de omgeving van de patiënt dagelijks gereinigd, wordt een waarschuwing aan de deur bevestigd… De patiënt en familie of bezoekers krijgen duidelijke informatie over de voorzorgsmaatregelen die zij zelf dienen te nemen en die het personeel neemt.
    Spreek uw arts of verpleegkundige zeker aan indien u hierover vragen zou hebben.