Orgaandonatie

Orgaandonatie kan mensenlevens redden...

Volgens de wet van 13 juni 1986 kan het wegnemen van organen na het overlijden alleen als de overleden persoon (de donor) tijdens het leven geen verzet heeft aangetekend. Verzet kan ook aangetekend worden door zijn/haar samenlevende echtgeno(o)t(e) of door verwanten van de eerste graad.

Dit verzet kan worden aangetekend via de diensten van het rijksregister of tijdens het verblijf in het ziekenhuis.

Voor meer uitleg kan u zich wenden tot de ombudspersoon, mevrouw Saskia Dhont, te bereiken tijdens kantooruren via het telefoonnummer 051/42 52 00 of per e-mail ombudsdienst@sintandriestielt.be of via fax op het nummer 051/42 52 38.