Palliatieve zorg

Palliatieve zorg is de zorg voor mensen die zich in de laatste fase van een ongeneeslijke ziekte bevinden. Ons ziekenhuis beschikt over een palliatief support team.