Rechtstreekse facturatie naar de hospitalisatieverzekering

Met de hieronder vermelde verzekeringen, heeft het Sint-Andriesziekenhuis een akkoord om de ziekenhuisfacturen rechtstreeks met hen te regelen. Dit op voorwaarde dat alle formaliteiten zijn vervuld en de verzekering het ziekenhuis akkoord geeft om de oplegkosten voor die opname rechtstreeks met hen te regelen. Het is mogelijk dat u achteraf van uw hospitalisatieverzekering een afrekening krijgt van de kosten die de verzekering niet dekt. Dit hangt uiteraard af van uw polis.

De verzekeringen met een akkoord:
DKV
 Geef bij opname uw DKV Medicard meteen aan de medewerker van de opnamedienst. Zij zullen de aangifte regelen en u zult een Medicard-opnameformulier ontvangen die u binnen de 5 dagen na opnamedatum aan uw DKV moet bezorgen. De oplegkosten zijn, mits akkoord van de verzekeringsmaatschappij, rechtstreeks verrekend.

AssurCard
 Meld steeds zo vlug mogelijk de opname aan uw verzekering. Dit kan op de volgende manieren:
Via mail 
Via telefonisch contact 
Via de kiosk in het ziekenhuis 
In onderstaande tabel ziet u de verschillende procedures per verzekering.
Het Sint-Andriesziekenhuis beschikt over een AssurCard kiosk. Op basis van die aangifte bepaalt uw verzekeraar of het ziekenhuis  de factuur al dan niet rechtstreeks naar hem mag doorsturen. Geef bij uw opname uw AssurCard meteen aan de medewerker van de opnamedienst. U zult  onmiddellijk bevestiging krijgen als de verzekeringsmaatschappij de oplegkosten rechtstreeks verrekend. Hier kunt u een korte handleiding vinden om u wegwijs te maken in de werking van de kiosk. 
Medi-Assistance (Fortis AG, Winterthur en AXA)
Neem steeds op voorhand contact op met de verzekeringsmaatschappij via het telefoonnummer dat op uw persoonlijke kaart staat. Na overhandiging van het door u ondertekende akkoord van Medi-Assistance, zal de maatschappij de kosten rechtstreeks verrekenen.