Het statuut van uw arts

De wet gaat ervan uit dat de financiële en administratieve betrekkingen tussen de verzekerde en verzekeringsinstelling + verzekerde en zorgenverstrekker, geregeld wordt door overeenkomsten die afgesloten zijn (in de overeenkomsten- en akkoordencommissies) binnen het RIZIV.

Zo bestaan er overeenkomsten met geneesheren.

Soorten artsen:

Geconventioneerde artsen (verbonden artsen):

  • Artsen die zich verbinden tot deze overeenkomst, verbinden zich ertoe het vastgestelde tarief te respecteren.
  • In principe mag de arts de vastgestelde tarieven overschrijden wanneer het inkomen van de patiënt een bepaald jaarlijks bruto-inkomen overschrijdt.

Niet-geconventioneerde artsen (niet-verbonden arts):

  • Artsen die hun erelonen zelf mogen bepalen en dus het vastgestelde tarief niet moeten respecteren.

Gedeeltelijk geconventioneerde artsen:

  • Artsen die zich enkel houden aan het tarief op bepaalde uren of dagen.

Opmerking:

Waar kunt u te weten komen of een arts al dan niet geconventioneerd is?

  • Bij uw verzekeringsinstelling
  • Aan de receptie van ons ziekenhuis
  • Op onze website

In onderstaande tabel kunt u terugvinden wanneer ereloonsupplementen mogelijk zijn bij een verblijf in ons ziekenhuis.

Gemeenschappelijke kamer/
tweepersoonskamer
Individuele kamer
Geconventioneerde arts Neen Ja*
Niet-geconventioneerde arts Neen Ja*

* Alle behandelende geneesheren rekenen een honarariumsupplement van 100% aan.