Het type kamer waarvoor u kiest

Uw kamerkeuze is doorslaggevend voor de kostprijs van het verblijf in het ziekenhuis. Het al dan niet aanrekenen van kamersupplementen en honorariumsupplementen is afhankelijk van uw kamerkeuze.

Als patiënt heeft u keuze tussen verschillende types van kamers:

  • Een gemeenschappelijke kamer
  • Een tweepersoonskamer
  • Een individuele kamer
Type kamerKamersupplementen
Individuele kamer

Kamersupplementen toegelaten

Uitzonderingen:
  1. Wanneer uw medische toestand een individuele kamer vereist
  2. Wanneer u opteert voor een tweepersoonskamer/gemeenschappelijke kamer, maar deze niet beschikbaar is
  3. Wanneer u verblijft op spoedgevallen of intensieve zorgen
  4. Wanneer het een opname van uw kind betreft, samen met een begeleidende ouder

Tweepersoonskamer/
Gemeenschappelijke kamer

Geen kamersupplementen toegelaten