Prijsramingen

In het kader van de rechten van de patiënt wensen wij als ziekenhuis u ook zo veel mogelijk transparante financiële informatie te geven over de behandelingen en/of onderzoeken die u dient te ondergaan in ons ziekenhuis. Vanuit deze doelstelling kan u hieronder een prijsraming van uw persoonlijk aandeel in een aantal veel voorkomende behandelingen vinden. Dit overzicht is in opbouw en zal stelselmatig aangevuld worden. 

Hierbij is het belangrijk te weten dat het gaat om een raming waarbij werd uitgegaan van een standaard ligduur, de meest voorkomende prestaties en de meest gebruikte geneesmiddelen en materialen tijdens een behandeling of een onderzoek. Telefoniekosten en rooming-inkosten worden nooit meegenomen in de raming.

De uiteindelijke factuur kan afwijken van de prijsraming ten gevolge van velerlei factoren, zoals nomenclatuurwijzigingen, wijzigingen in het gebruikt materiaal, wijziging in de toegediende geneesmiddelen of al dan niet geplande bijkomende behandelingen of onderzoeken. 

De prijsraming werd opgemaakt voor drie mogelijke verzekerbaarheden: gewoon verzekerden, verzekerden met verhoogde tegemoetkoming (ook voorkeurtarief genoemd) en patiënten die niet aangesloten zijn bij een mutualiteit of die de factuur aan een (arbeidsongevallen)verzekering wensen aan te bieden. 

Alle vermelde bedragen zijn in euro.