Verblijfskosten

Hier vindt u alle kosten die rechtstreeks verband houden met uw verblijf in het ziekenhuis.

Per dag dat u opgenomen bent, betaalt het ziekenfonds een prijs.

Het ziekenfonds betaalt ongeveer 80% van het totaal bedrag aan het ziekenhuis. De kosten ten laste van uzelf zijn onderverdeeld in drie categorieën.

Persoonlijk aandeel

Persoonlijk aandeel is het verschil tussen wat u aan de dokters betaalt en wat u terugkrijgt van het ziekenfonds.

Uw persoonlijk aandeel is wettelijk vastgelegd en verschilt naargelang het type verzorging enerzijds en uw statuut anderzijds (kunt u al dan niet van een voorkeurtarief genieten).

Bij daghospitalisatie rekent het ziekenhuis geen persoonlijk aandeel aan. Op de psychiatrische afdeling gelden andere bedragen.

U kunt de lijst met bedragen navragen aan de receptie van het ziekenhuis.

Kamersupplementen

Het ziekenhuis kan u enkel een kamersupplement aanrekenen wanneer u voor een eenpersoonskamer opteert.

Forfait terugbetaalbare geneesmiddelen

U betaalt per verblijfdag een forfaitair bedrag van 0,62 euro voor terugbetaalbare geneesmiddelen. Dit bedrag is wettelijk vastgelegd, ook wanneer u meer of minder geneesmiddelen gebruikt blijft dit bedrag gelden.