Ombudsdienst

Klachten en problemen

Alle medewerkers van het Sint-Andriesziekenhuis streven naar een zo goed mogelijke opvang, verzorging en begeleiding van u en uw familie tijdens uw verblijf in het ziekenhuis.  Kwaliteit in alle aspecten van de zorgverlening is ons dagelijks streven.  Het kan gebeuren dat u, ondanks onze inzet en inspanningen, niet volledig tevreden bent over bepaalde aspecten van uw behandeling of verblijf. Volgens de Wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënten kunt u dan een klacht formuleren.

Wij zouden de suggestie willen doen om eventuele klachten of problemen zo vlug als mogelijk en in eerste instantie met de rechtstreeks betrokkenen (arts, hoofdverpleging,...) te bespreken, om liefst nog tijdens uw contact met, of uw verblijf in, het ziekenhuis te proberen tot een oplossing te komen.

Met al uw vragen, opmerkingen, klachten of suggesties kunt u zich op elk ogenblik ook richten tot de ombudspersoon, Saskia Dhont.

Hoe kunnen klachten worden ingediend?

 • Schriftelijk: Saskia Dhont, Bruggestraat 84, 8700 Tielt
 • Via persoonlijk contact na telefonische afspraak
 • Via e-mail: ombudsdienst@sintandriestielt.be
 • Telefonisch: 051 42 52 00
 • Per fax: 051 42 52 38
 • Locatie binnen het ziekenhuis: volg route 39

De openingsuren van de ombudsdienst

Dagelijks van 8u30-12u en van 14u-16u30.

Bij afwezigheid van de ombudspersoon kunt u uw contactgegevens achterlaten bij het onthaal. De ombudspersoon neemt dan zo snel mogelijk contact met u op.

Uw rechten als patiënt

U hebt als patiënt:

 • Recht op kwaliteitsvolle dienstverlening
 • Recht op vrije keuze van zorgverlener
 • Recht op informatie (over uw gezondheidstoestand of over een voorgestelde behandeling)
 • Recht om geïnformeerd te worden over en vrij toe te stemmen met iedere tussenkomst
 • Recht op een zorgvuldig bijgehouden en veilig bewaard patiëntendossier: recht op toevoeging, recht op inzage, recht op afschrift, recht op inzage voor nabestaanden
 • Recht op bescherming van zijn/haar persoonlijke levenssfeer en het recht op respect van de intimiteit
 • Recht om van de zorgverlener in de zorgsector de meest aangepaste zorg te krijgen om de pijn te voorkomen, er aandacht voor te hebben, te evalueren, in aanmerking te nemen, te behandelen en te verzachten
 • Recht om klacht neer te leggen bij de ombudspersoon

 Met vragen over patiëntenrechten of vragen over afschrift/inzage in patiëntendossier kunt u terecht bij de ombudspersoon.

Bijkomende info kunt u eveneens raadplegen op www.patientrights.be.

De kostprijs voor een afschrift van het patiëntendossier is volgens uitvoering van het KB van 2 februari 2007 als volgt bepaald:

 • tekst op papier: 0,10 euro per pagina
 • per gekopieerd beeld van de medische beeldvorming: max. 5 euro
 • tekst en/of beelden op een digitale drager of meerdere digitale dragers: max. 10 euro (ongeacht het aantal digitale dragers)
 • het maximumbedrag voor het bekomen van een afschrift is bepaald op 25 euro.

Huishoudelijk reglement

Meer informatie over de klachtenprocedure en behandeling in ons ziekenhuis is te vinden in het huishoudelijk reglement van de ombudsdienst. Dit reglement ligt ook ter inzage aan het onthaal van het ziekenhuis. Hebt u na het lezen nog vragen, dan kunt u uiteraard steeds bij onze ombudsdienst terecht.

Infofolders