Dieetadvies

De diëtiste staat in voor een aangepaste voeding bij gehospitaliseerde en patiënten die doorverwezen worden door hun arts. Bij ontslag uit het ziekenhuis wordt dieetuitleg gegeven aan de patiënt met eventueel een dieetbrief.

De huidige voedingsgewoonten, het voedingsgedrag en activiteitenpatroon worden geanalyseerd en een individueel voedings- of dieetplan wordt opgesteld. De bedoeling is dat er aangewezen wordt om een veranderde voedings- en levensstijl te blijven aanhouden. Door middel van advies en tips kan de diëtist hierbij helpen. Ook de huisarts wordt hiervan op de hoogte gebracht.

In het ziekenhuis is ook een diabetesteam aanwezig. De diëtiste geeft hier uitgebreid advies aan patiënten met diabetes die aangesloten zijn tot het zorgtraject of conventie, of die houder zijn van een diabetespas.

Dieetconsultaties worden gehouden voor patiënten die beschikken over een verwijsbrief van een behandelende arts werkzaam in het Sint-Andriesziekenhuis of patiënten die aangesloten zijn in de conventie of zorgtraject. Deze consultaties zijn enkel op afspraak.

Op de dienst geriatrie worden de patiënten ook gescreend naar ondervoeding toe. De diëtiste zorgt ervoor dat de patiënt voldoende energie en eiwitten per dag opneemt. Bij ontslag krijgt de patiënt voedingsinformatie mee over de bijvoeding die hij/zij in het ziekenhuis kreeg. De huisarts wordt hierover ook ingelicht.

U vindt de diëtisten op route 37.