Geriatrisch Support Team

Het Geriatrisch Support Team (GST) werd opgericht met als doel de 75-plussers die opgenomen worden in het
ziekenhuis en niet op een geriatrische afdeling liggen, dezelfde aanpak en behandeling te kunnen bieden als patiënten die wel op een geriatrische afdeling terechtkomen.

Deze aanpak bestaat erin extra oog te hebben voor cognitieve en geheugenproblematiek, mobiliteitsproblemen, voedings- en slikproblemen, emotionele problemen,…

De sociale dienst evalueert ook de thuissituatie.

Het GST bestaat uit:

  • een geriater
  • drie verpleegkundigen
  • twee ergotherapeuten
  • twee psychologen
  • een logopediste
  • een diëtiste
  • een ontslagmanager (sociale dienst)

 Klik hier voor de infofolder over het geriatrisch support team