Palliatief Support Team

Palliatieve zorg wil ernstig zieke mensen en hun familie bijstaan om op een menswaardige manier afscheid te nemen van het leven en van elkaar.

Wat de zieke zelf verlangt, waar hij of zij deugd aan beleeft en waarmee hij of zij gelukkig is, is onze bekommernis.

Palliatieve zorg biedt advies aan alle hulp- en zorgverleners rond de patiënt om de laatste levensfase zo natuurlijk en comfortabel mogelijk te laten verlopen.

Palliatieve zorg wil aan mensen de kans geven om zoveel mogelijk in hun vertrouwde omgeving te vertoeven.

Om de palliatieve zorg concrete gestalte te geven, kan een beroep gedaan worden op het Palliatief Support Team.

Dit team bestaat uit

  • een palliatief arts
  • een palliatief verpleegkundige
  • een psycholoog
  • een coördinator

Dit team wordt bijgestaan door een groep mensen die ook een sterke interesse heeft voor palliatieve zorg: een pijnarts, andere artsen, verpleegkundigen van de afdeling waar de patiënt verblijft, een maatschappelijk werker, een diëtiste, een kinesiste, een ziekenhuispastor en enkele vrijwilligers die een specifieke vorming genoten hebben.

Het palliatief support team kan bereikt worden
- via uw arts,
- via de hoofdverpleegkundige,
- via de receptie die iemand oproept van het team

Kik hier voor de infofolder over het palliatief support team (pdf)