Pijnteam

Pijn is de laatste jaren uitgegroeid tot een aparte tak binnen de geneeskunde. Om optimale zorg te kunnen bieden aan het steeds stijgende aantal pijnpatiënten, richtte het Sint-Andriesziekenhuis het pijnteam op.

Binnen het pijnteam worden patiënten geholpen met moeilijk te behandelen pijnklachten. Soms kan de pijnarts reeds met medicatie of minimaal invasieve behandeltechnieken de patiënt helpen. In andere gevallen zal men, in samenspraak met de patiënt, moeten overgaan tot een multidisciplinaire aanpak. Dit betekent dat naast de pijnarts ook een pijnverpleegkundige en een psycholoog kunnen worden ingeschakeld.

Wij streven er dan ook naar uw pijn zo veel als mogelijk te verlichten, zodat u een betere levenskwaliteit bekomt.

Het pijnteam bestaat uit:

  • Dr. Christ Declerck en dr. Pieter Schotte, anesthesist-pijnarts
  • Dona Deruddere en Nathalie Sander, pijnverpleegkundige
  • Vanessa Renier, psychologe

U kunt telefonisch een afspraak maken met het pijnteam op het nummer 051/42 57 26 en dat elke dag van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 17 uur.

Hier vindt u een aantal nuttige folders: