Verpleegkundigen / Röntgenlaborant

Dit is het verplegend personeel van onze afdeling. Zij staan mede in voor de goede begeleiding van uw onderzoek.

Lindsay Chambaere

Lindsay Chambaere

Isabelle Viaene

Isabelle Viaene

Steven De Grande

Steven De Grande

Bart Vandekerckhove

Bart Vandekerckhove

Piet De Volder

Pieter De Volder

Philip Vandenhende

Philip Vandenhende

Hoofdverpleger

Geert Fermyn

Geert Fermyn

Hoofdverpleger

Piet Verstraete

Piet Verstraete

Francoise Herbeth

Françoise Herbeth

Sarah Van Leeuwen

Sarah Van Leeuwen

Pieter Devos

Pieter Devos

Klaas Vandenberghe

Klaas Vandenberghe

Lindy Bouvry

Lindy Bouvry