Inschrijven

Onmiddellijke opname

Indien de geneesheer-specialist na onderzoek beslist dat een onmiddellijke opname in het ziekenhuis noodzakelijk is, laat u zich meteen inschrijven aan het onthaal van het ziekenhuis.

Geplande opname

Bij elke opname vragen wij u zich eerst aan te melden aan de receptie. Op drukke opnamedagen kan het gebeuren dat wij u vragen eventjes te wachten in de wachtzaal, u kunt dan een nummer toegewezen krijgen. Gelieve ons te verontschuldigen voor het onpersoonlijke karakter hiervan, maar deze werkwijze heeft de bedoeling om de privacy van de patiënt te beschermen.

Spoedopname

Indien u via de dienst spoedgevallen opgenomen wordt, vragen wij dat een familielid of een andere contactpersoon zich meldt aan het onthaal van het ziekenhuis om de gegevens over uw identiteit en mutualiteit te vervolledigen.

Belangrijk

Indien u een afspraak niet kunt nakomen, gelieve minstens 24 uur vooraf het secretariaat van uw arts te verwittigen dat u niet aanwezig kan zijn. Wij informeren u dat er voor een niet-nagekomen afspraak een annuleringskost van 20,00 euro aangerekend kan worden.