Praktische tips

Roken

Binnen het ziekenhuis is roken strikt verboden (KB 15/5/1990 en KB 13/12/2007). Wie toch stiekem binnen rookt, brengt de veiligheid en de gezondheid van anderen in gevaar. Rokers kunnen route 60 volgen naar de overdekte rokersruimte.
Patiënten die het ziekenhuis verlaten om te roken doen dat volledig op eigen verantwoordelijkheid.

Geld en kostbaarheden

U brengt best zo weinig mogelijk geld en kostbaarheden of waardevolle sieraden mee zodat u deze niet onbewaakt hoeft achter te laten bij onderzoek of operatie.  Ook als u tijdelijk op intensieve zorg verblijft, geeft u best zoveel mogelijk persoonlijke bezittingen (ook valies) mee met uw familie.  Het ziekenhuis is niet aansprakelijk voor eventuele beschadiging, verlies of diefstal van de persoonlijke zaken van de patiënt. 

Tijdelijk kan een geldsom, pensioen of waardevolle voorwerpen tegen bewijs van bewaring afgegeven worden in de Kasdienst.  Het terug ophalen kan enkel bij afgifte van het ontvangstbewijs, na voorafgaande verwittiging en tijdens de kantooruren.

Bij een langer verblijf in een meerpersoonskamer kan het nuttig zijn persoonlijk materiaal (nachtkledij, handdoeken...) te tekenen met een naamlintje om vergissingen of verlies ervan te vermijden.