Wat meebrengen

Administratieve gegevens

 • identiteitskaart
 • klever van de mutualiteit
 • persoonlijke verzekeringsgegevens (of bij arbeidsongeval, deze van uw werkgever: naam en adres van de verzekering, polisnummer)
 • uw telefoonnummer, eventueel van familie of buren

Persoonlijke gegevens

 • bloedgroepkaart
 • overzicht van de door u genomen medicatie
 • eventueel verwijsbrief of geneeskundige documenten van uw huisarts

Benodigdheden voor persoonlijk gebruik

 • persoonlijk linnen, pyjama of nachtjapon
 • toiletbenodigdheden
 • twee handdoeken en twee washandjes
 • pantoffels
 • kamerjas
 • lectuur
 • schrijfgerief
 • plastiek zak voor gebruikt linnen