Wie verwittigen

Het ziekenhuis verwittigt uw ziekenfonds van uw opname.

U moet zelf uw ziekenfonds, werkgever en hospitalisatieverzekering op de hoogte brengen van uw arbeidsongeschiktheid (zeker als uw opname het gevolg is van een ongeval).