Algemene informatie

Aanmelden

Bij aankomst in het ziekenhuis meldt u zich aan bij centrale inning (in de inkomhal).
U begeeft zich met de verkregen papieren naar het secretariaat van uw geneesheer-specialist (indien van toepassing), waar u zich opnieuw aanmeldt.

Wat meebrengen?

Administratieve gegevens

  • identiteitskaart
  • klever van de mutualiteit
  • naam van uw huisarts
  • bij een arbeidsongeval
  • naam en adres van uw verzekeringsinstelling
  • naam en adres van uw werkgever

Medische gegevens

  • overzicht van de door u genomen medicatie
  • verwijsbrief of geneeskundige documenten van uw (huis)arts

Belangrijk

Indien u een afspraak niet kunt nakomen, gelieve minstens 24 uur vooraf het secretariaat van uw arts te verwittigen dat u niet aanwezig kan zijn.

Wij informeren u dat er voor een niet-nagekomen afspraak een annuleringskost van 20,00 euro aangerekend kan worden.