Nieuwsbrief

Historiek

19de eeuw

De gelovige inzet voor kinderen, zieken en bejaarden en in het bijzonder voor de arme mens inspireerde de Congregatie van de Zusters van het Geloof reeds 160 jaar terug.

In het begin van de 19e eeuw was er zware armoede in Vlaanderen. De taak van de “meesteressen” op de wijk de Boekboom in Tielt in 1830 en van de zusters na de stichting in 1840 was vooral om de kinderen een christelijke opvoeding te geven en te leren spinnen en kantwerken.
Op het platteland bestond de bejaardenzorg in wezen niet. Bejaarden werden er familiaal opgevangen.

Eerste bejaardentehuis

Maar in 1864 werd reeds een eerste bejaardentehuis opgericht door de Congregatie en in 1879 startte de ziekenverzorging ten huize. In 1938 werd in de Peperstraat in Tielt de materniteit Ave Maria gesticht, naast het Sint- Andriesziekenhuis dat in 1923 was opgericht door de Franse Bretoense Zusters van O.L. Vrouw Ter Presentatie. Het Sint-Andriesziekenhuis werd in 1966 overgenomen door de Zusters van het Geloof. Eén jaar later werd de zware beslissing genomen tot fusie van het overgenomen Sint- Andriesziekenhuis, de toen nog afzonderlijke materniteit en de Sint- Lucaskliniek, die reeds in 1954 overgenomen was van een geneesheer.

De ingebruikname van het volledig nieuw gefusioneerde ziekenhuis kon gerealiseerd worden in 1980.

Jaren '70

Eind de jaren ’70 onderkende iedereen de onomkoombare gevolgen van de vergrijzing: de toename van de gezondheids- en welzijnsbehoeften van de ouderwordende bevolking met vooral de toename van de alleenstaande en invalide bejaarden.
Een stijgend aantal zorgafhankelijke hoogbejaarden kon niet rekenen op de bereidheid en/ of de mogelijkheid voor familiale hulp en mantelzorg thuis. De rusthuizen waren meestal nog voor valide ouderen. De chronisch zieke bejaarden waren voor hun verzorging grotendeels aangewezen op de V- diensten of andere ziekenhuisdiensten.

Om al deze redenen en gezien de grote nood werd door de vzw Sint-Andriesziekenhuis op 12 september 1978 een principieel akkoord aangevraagd voor een rusthuis, aanvankelijk voor 43, later voor 50 zorgbehoevende bejaarden.

Na de goedkeuring van het P.A. in 1979 door Minister Dewulf werden verschillende voorontwerpen voor verbouwing ingediend en werd in 1984 het nieuw voorontwerp en in 1985 het ontwerp goedgekeurd voor een bijna volledige nieuwbouw, dit door de ministers Steyaert en Lenssens. De aanbesteding ruwbouw werd op 15 april 1987 goedgekeurd en de werken startten op 1 juni 1987.

1990 tot nu

Dankzij de afbouw van 5 pediatrie-bedden en 6 bedden V-dienst van het ziekenhuis, goedgekeurd door minister Weckx, kon het RVT van bij de ingebruikname op 1 maart 1990 starten met 25 RVT bedden en 25 Rusthuis of ROB bedden. Zr. Els Vandelannote werd aangesteld als directie van het RVT.
Op 1 augustus1995 en 1 januari 1996 werd de voorziening, aangezien de programmatie dit toeliet, nog verruimd van 50 tot 60 bewoners.

We kregen ook de toelating om het aantal RVT-bedden te verhogen van 25 naar 29 (ROB: 35 -> 31) op 1 januari 2005.

Op 1 februari 2006 werd Zr. Vandelannote opgevolgd door mevr. Bieke De Neve .

Het Woon- en zorgcentrum Sint- Andries ( naamwijziging sedert 1 maart 2005) werd op 1 maart 2006 uitgebreid met 3 ROB- bedden, tot  29 RVT- en 34 ROB-bedden.

De verdeling sedert 1 oktober 2010 is 13 ROB- en 50 RVT-bedden, alsook 1 bed kortverblijf.