Nieuwsbrief

Opdrachtverklaring

Vanuit deze christelijke inspiratie willen wij instaan voor een kwalitatieve zorg, gericht op de lichamelijke, psychische, sociale en spirituele noden van de bewoners, met eerbied voor het unieke van elk menselijk leven en sterven.

Deze zorg willen wij aanbieden in een aangename woonomgeving, met oprechte liefde voor de bewoner en de grootst mogelijke aandacht voor zijn privacy en persoonlijke vrijheid.

Wij streven ernaar een open huis te zijn waar ruimte is voor inspraak en overleg met de bewoner, zijn familie en al wie betrokken is bij de werking van het WZC.

Wij willen werken in een sfeer waarin waardering, motivatie en vorming belangrijke pijlers zijn. Daarom verwachten wij van elkaar een deskundige inzet, verantwoordelijkheidszin en een vlotte samenwerking.

In de toekomst willen wij voort initiatieven nemen om een integratie van het WZC in de samenleving te bevorderen. Bovendien willen wij inspelen op de nieuwe maatschappelijke noden en meegroeien met de evolutie in de zorgverlening.