Nieuwsbrief

Dementie

Dementie is een aandoening die gepaard gaat met een ernstige degeneratie van lichaam en geest, gekenmerkt door een groeiende afhankelijkheid en een belangrijke mate van identiteitsverlies. Mensen die lijden aan dementie hebben tijdens hun ziekteproces toenemende nood aan ondersteuning en hulp op zowel fysiek, psychologisch als sociaal vlak.

Om aan deze noden te voldoen benaderen we de bewoner vanuit een multidisciplinaire visie waarin zowel de professionele zorg- en hulpverlener als de familie een cruciale rol spelen.

Te vaak wordt van familie verwacht dat ze er zijn als mantelzorger. Maar in de zorg naar dementerenden toe is de familie een deel van de dementerende bewoner, en dient de familie dus ook als zorgvrager benaderd te worden. Het trage contactverlies met je dementerend familielid is een ingrijpende gebeurtenis.

Regelmatige evaluatie van de zorg en behoeften die de dementerende én zijn familie vragen, is noodzakelijk (overdracht, bewonersbespreking, overleg met familie, overleg met huisarts)

We willen een aanspreekpunt zijn voor de dementerende bewoner en zijn familie. Hier heeft de vertrouwenspersoon een belangrijke verantwoordelijkheid en taak.

Privacy, autonomie en waardigheid zijn essentiële waarden die we dienen na te streven doorheen onze zorg naar dementerenden toe.
Er wordt gezocht naar aangepaste accommodatie om de privacy van de bewoner te garanderen. Bovendien willen wij de nodige middelen ter beschikking stellen aan de medewerkers om de deskundigheid zo hoog mogelijk te houden, dit met als doel het omgaan met de dementerende oudere zo waardig mogelijk te maken.

Actiepunten + doelstellingen:

  • We benaderen de dementerende oudere als een volwaardig persoon met zijn mogelijkheden en zijn beperkingen.
  • We streven naar een multidisciplinaire aanpak bij het opmaken en het opvolgen van het zorgenplan voor de dementerende bewoner. Tijdens de bewonersbespreking wordt extra aandacht besteed rond de begeleiding van de individuele dementerende bewoner.
  • We zorgen ervoor dat de dementerende oudere de nodige contacten blijft behouden met zijn familie en zijn medebewoners, daarom proberen we deze bejaarden zoveel mogelijk te betrekken bij groepsactiviteiten en gebeurtenissen.
  • Twee personeelsleden hebben de vorming tot referentiepersoon dementie gevolgd.
  • De werkgroep dementie wisselt informatie uit met andere werkgroepen ( werkgroep ethiek van de dagelijkse zorg, PST) aangezien deze werkgroepen mbt omgang met dementerenden elkaar kunnen overlappen en aanvullen.
  • Vorming, bewustwording en motivering van collega’s rond de begeleiding en omgang met de dementerende oudere behoort tot het takenpakket van de werkgroep. De leden van de werkgroep zullen zich engageren om zich bij te scholen in alle aspecten van dementie.
  • De werkgroep neemt initiatieven rond begeleiding van de dementerende oudere en zijn familie, maar ook omtrent hulpmiddelen die vb. fixatie in het kader van wegloopgedrag vermijden en vb. acties die rustgevend werken bij momenten van agitatie, onrust...