Ergotherapie en animatie

In onze voorziening werkt een team van ergotherapeuten en animatoren. Elk hebben ze hun eigen doelstellingen.

Samen met verschillende vrijwilligers staan deze mensen in voor de activiteiten en animatie in het woon- en zorgcentrum. Enkele activiteiten zijn: verjaardagsfeest, daguitstap naar zee, petanque wedstrijden,… Tijdens de week van de senioren (november) krijgen de bewoners een extra programma aan activiteiten aangeboden.

Animatie

De dienst animatie wil aan de bewoners een aantal mogelijkheden op het vlak van ontspanning en tijdsbesteding aanbieden, die rekening houden met de behoeften, mogelijkheden en beperkingen en die bijdragen tot het verbeteren of het onderhouden van hun fysiek, psychisch en sociaal functioneren.

Algemene doelstellingen zijn:

  • Het bevorderen van sociale contacten van de bewoner
  • Het bevorderen en in stand houden van de eigenwaarde van de bewoner
  • Het scheppen en bevorderen van een prettig, levengevend leefklimaat in het WZC, en dit in een sfeer van openheid en vertrouwen
  • Het ontdekken, aan bod laten komen en indien mogelijk ontwikkelen van de nog aanwezige mogelijkheden, talenten en kwaliteiten van de bewoner

Ergotherapie

De ergotherapeute heeft als hoofddoelstelling iedere bewoner op een zo aangenaam mogelijk en aanvaardbare manier te laten functioneren in het dagelijkse leven op het voor hem/haar hoogst mogelijke niveau en dit in een aangepaste omgeving.

Algemene doelstellingen:

  • Tegengaan van het aftakelingsproces van de bewoner
  • Bevorderen van de zelfredzaamheid en zelfontplooiing van de bewoner
  • Bevestigen van zelfvertrouwen, zekerheid en veiligheid van de bewoner

Bij de dementerende bewoner wordt de activiteiten meer geïndividualiseerd. Enkele voorbeelden zijn: handmassage, snoezeltherapie, reminiscentie ( zie ook ‘dementie’).

Tuinfeest Woon- en Zorgcentrum