Kinesitherapie

Kinesitherapie is een belangrijk deel van de dagelijkse activiteiten bij oudere mensen. Je bent immers nooit te oud om te bewegen.

In onze voorziening werken 4 kinesitherapeuten. Zij staan in voor de uitvoering van de kinesitherapeutische behandelingen bij onze rusthuis- en RVT-bewoners. Deze behandelingen gebeuren altijd in overleg en op voorschrift van de huisarts.

De behandelingen gebeuren ofwel in de kiné- zaal, ofwel, wanneer het een behandeling in bed betreft, op de kamer van de bewoner.

Kinesitherapie in de geriatrie situeert zich op verschillende vlakken:

Enerzijds wordt curatieve zorg toegediend, die tot doel heeft het herstellen van het loco- motorisch functioneren en het herwinnen of behouden van de zelfredzaamheid. (vb. revalidatie na operatie)
Anderzijds verstekken de kinesitherapeuten preventieve zorg: vb. ademhalingsoefeningen, drukletstelpreventie, houdingscomfort en vermijden van contracturen.

De kinesitherapeute zorgt ook voor beoordeling, evaluatie en advies betreffende hulpmiddelen (prothesemateriaal, kiné- toestellen, loophulpmiddelen,…) en geeft suggesties in verband met de aankoop van bovenvermelde materialen. Voorts adviseert de kinesitherapeute op het vlak van valpreventie, comfortzorg en transfertechnieken.