Medische begeleiding

Als bewoner bent u vrij om uw eigen huisarts verder te kiezen. Indien uw huisarts niet van de regio is, dan kunt u een beroep doen op de coördinerend en raadgevend arts (CRA) van het WZC of bent u vrij een andere arts te kiezen. Het bezoek van de huisarts gebeurt uitsluitend op uw verzoek of op onze vraag wanneer uw gezondheidstoestand dit vereist.
In geval van wijziging van huisarts, vragen wij dat u zelf uw vorige huisarts verwittigt en ook ons op de hoogte brengt.

Coördinerend en raadgevend arts:

Dr. Elisabeth Gyselbrecht
Kasteelstraat 7
8755 Ruiselede
051 68 92 92