Verzorgend team

Een gemotiveerd, deskundig en aangenaam team van  verpleegkundigen en verzorgenden staat 24u op 24u ten dienste van u. Het team streeft naar een deskundige, toegewijde en menselijke zorg.

Eigen beslissingsrecht, privacy, verdere persoonlijke zelfontplooiing, zelfredzaamheid en inspraak zijn enkele belangrijke peilers waar onze verzorging op berust, hier wordt dus maximale aandacht aan besteed.

Iedere afdeling bestaat uit één teamcoördinator en een groep verpleegkundigen en verzorgenden.
Naast verzorging zorgt de verpleegkundige ook voor de medicatie. Bij opname is het belangrijk om alle medicatie van thuis mee te brengen. Deze kan hier verder gegeven worden indien u ze nog inneemt.