Nieuwsbrief

Vertrouwenspersonen

In ons woon- en zorgcentrum wordt er gewerkt met aandachts- en vertrouwenspersonen.

Een vertrouwenspersoon is een medewerker die een vertrouwensrelatie opbouwt met een bewoner, die de ‘aandachtspersoon’ is. Met dit project willen we dat de bewoner en familie zich beter thuis voelen in onze voorziening, willen we maximaal inspelen op de noden van de bewoner en het contact optimaliseren..
De vertrouwenspersoon maakt extra tijd vrij, volgt enkele praktische items op (vb. kledij), heeft extra aandacht voor hygiëne (afspraak kapster, pedicure). Dit gebeurt altijd in overleg met de bewoner en familie.

Ieder personeelslid blijft wél verantwoordelijk voor de goede zorg van alle bewoners. Aandachtspersonen nemen geen taken over van de familie. De vertrouwenspersoon is een belangrijk aanspreekpunt voor de bewoner en zijn familie. Als familie of bewoner kun je natuurlijk verder terecht bij alle personeelsleden, indien u vragen of opmerkingen heeft.