Beelden medische beeldvorming

In 2006 werd gestart met het beschikbaar stellen van de beelden Medische Beeldvorming op een aparte website van het ziekenhuis: http://mbv.sintandriestielt.be. De combinatie van de geboortedatum van de patiënt en het aanvraagnummer van het onderzoek biedt u toegang tot de gedepersonaliseerde beelden van de patiënt. Voor ambulante patiënten worden beide gegevens onmiddellijk meegegeven met de patiënt. Ze worden ook vermeld in het verslag van het onderzoek. De beelden blijven minimaal zes maanden beschikbaar. Wanneer deze beelden later opnieuw beschikbaar zouden moeten komen, volstaat een aanvraag aan het secretariaat Medische Beeldvorming.

Praktisch

  • Aanvraag aan het ziekenhuis: niet nodig, alle beelden van alle patiënten worden gepubliceerd
  • Kosten: geen
  • Tijdstippen: binnen de twee uur na het onderzoek staan de beelden online

Bij problemen met het raadplegen van deze beelden, kan u onze dienst Medische Beeldvorming contacteren.

Rechten van de patiënt

De patiënt heeft het recht de toegang van zijn beelden voor de huisarts tegen te houden. Hiertoe volstaat het dat de patiënt bij elke inschrijving waarvoor hij dit recht wenst uit te oefenen geen huisarts opgeeft in de dienst Patiëntenadministratie of Centrale Inschrijving. Tegelijk ontvangt de huisarts dan ook geen inzage in andere gegevens via MediBridge noch via de Resultatenviewer.