Nieuwsbrief

Lokale Commissie voor Ethiek - Opdracht

De wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon geeft  aan de Lokale Commissie voor Ethiek een cruciale rol bij het evalueren van experimenten.  Zo is het niet mogelijk een experiment te starten op de ziekenhuissite zonder een gunstig advies van de Lokale Commissie voor Ethiek.

Concreet betekent dit dat de Lokale Commissie voor Ethiek veel tijd besteedt aan het beoordelen van (niet)-klinische studies, zeker wanneer het experimentele onderzoeken betreft.  Anderzijds heeft de Lokale Commissie voor Ethiek een adviserende functie over beleidsopties die met ethische aspecten van de ziekenhuiszorg te maken hebben en vervult ze een ondersteunende rol bij beslissingen over individuele gevallen inzake ethiek.