Nieuwsbrief

Secretariaat

Het ziekenhuis hecht een groot belang  aan de ethiek in onze organisatie. We wensen dan ook dat iedereen die ethische vragen heeft over onze werking of organisatie of die zelf met een ethische vraag zit, de kans krijgt om deze vraag voor te leggen aan het ethisch comité. 

Indien u vragen heeft omtrent ethische vraagstukken, kunt u terecht bij:

Sint-Andriesziekenhuis Tielt
Lokale Commissie voor Ethiek
Bruggestraat 84
8700 Tielt

Samenstelling:

  • Dr. Jozef Verhamme, voorzitter
  • Dr. Hilde Vandenbussche, secretaris