Administratief departement

Beste studenten,

Namens de directie en alle medewerkers heten wij u van harte welkom in het Sint-Andriesziekenhuis.

We hopen dat uw stage een leerrijke ervaring mag worden waarin u ongetwijfeld de mogelijkheid krijgt zich verder te ontplooien.

Wat dient u te doen voor een goede start in het Sint-Andriesziekenhuis:

1. Voor uw eerste stage dag dient u contact op te nemen met de dienstverantwoordelijke. U stelt u zich kort eens voor en u meldt de dag dat u start.

Uw eerste stagedag zal starten om 8u30. In de begeleidingsbundel vindt u hierover meer uitleg. 

2. U neemt volgende documenten grondig door: 

a. Het onthaalformulier: graag ingevuld meebrengen naar het introductiemoment!!

b. Overzicht van de introductiemomenten 

c. Begeleidende bundel 

3. Introductiemoment: 

Er wordt bijna iedere maandag een introductiemoment voorzien (u vindt een overzicht op de website). Het introductiemoment gaat stipt van start om 14u (de zaal is terug te vinden op het overzicht). Dit is een verplichte vorming voor de studenten! 

Indien u op een andere dag in de week start, dient u altijd het introductiemoment dat VOOR de start plaatsvindt te volgen (ook al valt dit buiten uw stage-uren). 

Parking

Studenten kunnen gratis parkeren aan de Sportlaan of Keidam en rond het ziekenhuis (let op voor blauwe zones). 

Als uop een betaalparking staat, komt het ziekenhuis daar niet in tussen.

De fiets kan op de gesloten fietsenberging staan waartoe utoegang zal krijgen via de bluekey.

U kunt ook contact opnemen met iemand van de begeleidingsverpleegkundigen indien u vragen hebt over het introductiemoment. Dat kan op 051/42 (5210 of 5211).